Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Απογραφή συνταξιούχων που επαναλαμβάνουν νομίμως το ναυτικό επάγγελμα

Ημερομηνία: 14.02.2013

 

Όσοι εκ των συνταξιούχων ΝΑΤ-ΚΕΑΝ  αδυνατούν να προσέλθουν στην Εμπορική Τράπεζα για καταγραφή με φυσική παρουσία μέχρι 28/02/2013, γιατί ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ και είναι εν πλω ή αδυνατούν να προσέλθουν στο κοντινότερο Προξενικό Λιμεναρχείο ή Προξενείο-Πρεσβεία προκειμένου να βεβαιώσουν ότι είναι εν ζωή και να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο για να τους απογράψει στο ΝΑΤ, τους  ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνει άμεσα διακοπή της σύνταξης αλλά πρέπει να φροντίσουν  να απογραφούν το συντομότερο δυνατό.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS