Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διαρκής Απογραφή Τραπεζικών Λογαριασμών Συνταξιούχων

Ημερομηνία: 16.08.2012

Untitled Document

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Βάσει του Ν.3863/2010 όλοι οι συνταξιούχοι  του ΝΑΤ υποχρεούνται να έχουν αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) για να μπορούν να πληρωθούν τις συντάξεις τους  (κύρια και επικουρική ).
Αυτοί που πληρώνονται σε λογαριασμό της  Εμπορικής Τράπεζας και δεν  θέλουν να  αλλάξουν δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια , ο λογαριασμός τους θα μετατραπεί σε IBAN ο οποίος θα αναγράφεται πάνω στο απογραφικό δελτίο που θα παραλάβουν ταχυδρομικά. Απαραίτητο όμως είναι να επιβεβαιώσουν ότι είναι ο ίδιος λογαριασμός ΙΒΑΝ με αυτόν του βιβλιαρίου στο οποίο κατατίθεται η σύνταξή τους έως τώρα.
Αυτοί που πληρώνονται τώρα στα ΕΛ.ΤΑ. και θέλουν να συνεχίσουν , πρέπει να προσέλθουν οπωσδήποτε σε ένα υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ  και να κάνουν απογραφή λογαριασμού (ΙΒΑΝ) .
Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν την πληρωμή τους μέσω  ΕΛ.ΤΑ. ή να αλλάξουν Τράπεζα πληρωμής , μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε Τράπεζα από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ και να κάνουν εκεί απογραφή λογαριασμού IBAN.
Δεν πρέπει κανένας να κλείσει ή να αλλάξει τον παλαιό του λογαριασμό μέχρι να βεβαιωθεί ότι η σύνταξή του κατατίθεται στον καινούριο λογαριασμό ( IBAN ).

Για να γίνει η απογραφή λογαριασμού στην Τράπεζα της αρεσκείας σας ή στα    ΕΛ.ΤΑ.  πρέπει να έχετε μαζί σας  το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  που θα σας έχει αποσταλεί  ταχυδρομικά και θα περιέχει τα ατομικά στοιχεία καθενός καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως περιγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ που συνοδεύει την αποστολή.
Αν  δεν έχετε  το ατομικό ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  μπορείτε  να απευθυνθείτε  στο Ν.Α.Τ
- είτε αυτοπροσώπως για να το παραλάβετε από τις υπηρεσίες του Ταμείου
- είτε να αποστείλετε μία αίτηση μέσω FAX  από ένα Κ Ε Π  με την διεύθυνσή σας, για να σας      το στείλουμε στο  τόπο κατοικίας σας .

Στον κατάλογο Τραπεζών που συμμετέχουν  το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ , όπως αναγράφονται πάνω στο απογραφικό δελτίο τραπεζικού λογαριασμού σύνταξης , προστίθεται και η ΣΥΝ/ΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ.


 Παρακάτω θα δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία "Υποδειγμα Δελτίου Απογραφής" και "Οδηγίες Απογραφής". Ανοίξτε τα για να τα μελετήσετε. Είναι σε μορφή PDF.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το νέο τρόπο πληρωμής και τη διαδικασία της απογραφής μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη.
 • Στα τηλέφωνα  2104149541  2104149280  2104149260  210 4149270


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 1. Πότε αρχίζει η απογραφή των τραπεζικών λογαριασμών και πόσο διαρκεί;

  Η απογραφή των τραπεζικών λογαριασμών ξεκίνησε από 03-09-2012 και  θα ισχύει για πάντα.

 1. Που απογράφομαι;

  Σε όλα τα υποκαταστήματα τραπεζών που συνεργάζονται με την ΔΙΑΣ ΑΕ.

 2. Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν λάθος στοιχεία στο απογραφικό δελτίο μου;

  Υποβάλλω αίτηση στο ΝΑΤ και επισυνάπτω το κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει τα αντίστοιχα στοιχεία μου .

         Όνομα , επώνυμο,πατρώνυμο , μητρώνυμο => αστυνομική ταυτότητα

         ΑΦΜ => Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, εκκαθαριστικό εφορίας

         ΑΜΚΑ => Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή άλλο έγγραφο που το αποδεικνύει.

 1. Τι κάνω σε περίπτωση που ο ΙΒΑΝ, που υπάρχει στο απογραφικό δελτίο είναι λάθος;

         Απευθύνομαι στην Τράπεζα.

 1. Πώς γίνεται η απογραφή αν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας;

        - Αν λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο, τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα:

        · Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών) και δεν διαθέτει δικό του δελτίο ταυτότητας , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου

        · Αν ο δικαιούχος της σύνταξης τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.

        · Αν ο δικαιούχος της σύνταξης αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 1. Τι κάνω σε περίπτωση που ΔΕΝ θέλω να αλλάξω τραπεζικό λογαριασμό;

         Σε περίπτωση που δεν θέλω να αλλάξω τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να ελέγξουμε αν είναι το ΙΒΑΝ της Εμπορικής Τράπεζας ίδιο με αυτό του βιβλιαρίου και δεν κάνω τίποτα άλλο.

 1. Ποιοι πρέπει να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό;

 • Όσοι ΔΕΝ έχουν τραπεζικό λογαριασμό και πληρώνονται ONLINE(στον γκισέ με την κάρτα συνταξιούχου)

 • Όσοι πληρώνονται μέσω ΕΛΤΑ

 • Όσοι θέλουν να αλλάξουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό σε τράπεζα άλλης, εκτός Εμπορικής.

 1. Τι κάνω σε περίπτωση που θέλω να ανοίξω νέο τραπεζικό λογαριασμό και είναι λάθος τα στοιχεία του απογραφικού;

         Υποβάλλω αίτηση στο ΝΑΤ ,και επισυνάπτω το κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει τα αντίστοιχα στοιχεία μου , και εκδίδεται από την υπηρεσία νέο απογραφικό δελτίο.( Στην περίπτωση αυτή θα στέλνουμε τον

 1. Πότε γίνεται διακοπή της σύνταξης ;

        Η σύνταξη θα διακόπτεται σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει κάποιος συνταξιούχος τραπεζικό λογαριασμό μετά το πέρας της απογραφής.

 1. Τι πρέπει να κάνετε με το νέο Τραπεζικό Λογαριασμό ;

         Η ενημέρωση για τον νέο Τραπεζικό Λογαριασμό γίνεται αυτόματα από την Τράπεζα στο ΝΑΤ , ο συνταξιούχος δεν χρειάζεται να ενημερώσει το ΝΑΤ.

 1. Τι κάνουμε αν κάποιος έχει ανοίξει λογαριασμό μέχρι 31/8/2012 σε τράπεζα εκτός Εμπορικής;

         Θα πρέπει να πάνε ξανά στο υποκατάστημα και να απογραφούν εκ νέου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS