Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διατιμημένα Έντυπα

Ημερομηνία: 10.09.2015

Πειραιάς 10/09/2015  

Από 1/10/2015 καταργείται η διάθεση των διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ με μετρητά.

Από την παραπάνω ημερομηνία όσοι ενδιαφέρονται για την αγορά διατιμημένων εντύπων

θα πρέπει να καταθέτουν το ανάλογο ποσό στους λογαριασμούς ΝΑΤ :

ALPHA BANK IBAN GR33 0140 8020 8020 0200 1000 366

EUROBANK IBAN GR 180260 1090000170200437140

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR4201101900000019000101972

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR49 0171 2760 0062 7613 6264 351

και να προσκομίζουν το αποδεικτικό της Τράπεζας στο ΝΑΤ ,για την παραλαβή των εντύπων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2104149426.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ
561 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50,00
565 ΥΠΟΘΗΚΩΝ 90,00
560 ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 70,00
712 ΑΠΟΦΥΓ. ΣΥΓΚΡΟΥΣ. 35,00
566 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 90,00
570 ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟΥ 35,00
718 Γ/Σ( ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 50,00
620 Δ.Κ. /ΣΗΜ. 50,00
610 & 611 Κ.Δ.Ε./Γ - Φ/Γ(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 50,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ
521 ΜΕΚ ΑΝΩ 500ΚΟΧ 90,00
523 ΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 90,00
510 ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 50,00
511 ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π/Κ 35,00
522 ΜΗΧΑΝΗΣ Π/Κ ΚΑΤΩ 500 ΚΟΧ 50,00

ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ
544 ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ 225,00
543 ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ 90,00
542 Λ/Π 70,00
541 Π/Κ- Ι/Φ 35,00
501 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΘΝ. ΣΥΝ.ΠΛ VHF 90,00
502 ΕΓΓΡΑΦΑ Μ. ΣΗΜ. Λ. ΧΩΡΙΣ VHF 50,00
589 ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ /ΑΣΦΑΛ. ΑΝΩ ΤΩΝ 2000Τ 50,00
509 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ 70,00
590 ΑΣΤΙΚΗΣ Ν. 2281 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000Τ 50,00


ΑΔΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ
172 ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛ. 20,00
170 ΑΤΟΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 20,00
499 ΠΑΣΣΑ 20,00
562 ΕΔΕΣΜΑΤΑ 35,00

ΕΝΤΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ
728 ΒΙΒΛΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ (CARGO) 225,00
732 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΟΣ (ΧΑΓΗΣ) 225,00
593 CLC BUNKER ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 50,00
516 ΗΜΕΡΟΛ. ΡΑΔ/ΝΙΩΝ GMDSS 105,00
567 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (GARBAGE) 150,00
716 CARGO GEAR -ΑΝΥΨ. ΜΕΣΑ 70,00
710 ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ 35,00
715 ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 15,00

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS