Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Αλλαγή ημερομηνίας Πληρωμής Συντάξεων ΕΤΕΑ - ΚΕΑΝ

Ημερομηνία: 01.07.2016

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

Η ΑΡΧΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ


Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS