Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - Συμβεβλημένοι Ιατροί
 
 Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ναυτικών και των Συνταξιούχων καθώς και οι συμβεβλημένοι ιατροί είναι αρμοδιότητα του "Οίκου Ναύτου".

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου :  http://www.oikosnautou.gr/

Κεντρική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου
Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς
Τηλ: 210-4198200
Fax:
Email: info@oikosnautou.gr

ΠΟΝ Αθηνών
Δ/νση: Γλάδστωνος 2 και Πατησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα
Τηλ: 210-3802050, 210-3806850
Fax: 210-3806493
Email: pon_athens@oikosnautou.gr
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS