Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Συχνές ερωτήσεις
 
εγγραφές 1 - 1 από 2
 • Ερώτηση
  Πώς μπορώ να βρω πληροφορίες για ένα διαγωνισμό του ΝΑΤ;
 • Απάντηση
  Όλοι οι διαγωνισμοί του ΝΑΤ βρίσκονται στην κατηγορία "Διαγωνισμοί".
 • Ερώτηση
  Πώς θα μπορούσα να εγγραφώ στο site του ΝΑΤ;
 • Απάντηση
  Η εγγραφή σας στο site μας γίνεται συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής νέου μέλους που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του NAT.
εγγραφές 1 - 2 από 2
Εμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤ
sites.diavgeia.gov.gr/nat

Α.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.
φωνητική πύλη Καλέστε
210 41.49.600 για πληροφορίες σχετικά με Συντάξεις του ΝΑΤ.
Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS