Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Βοηθητικό Υλικό Συντάξεων - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
εγγραφές 1 - 1 από 38
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΚ 81 -150 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓ ΑΠΟ 501 ΕΩΣ 1500 ΚΟΧ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΔΞ 40 - 250 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ.
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΔΞ 251 - 500 ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ.
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΔΞ 251 - 500 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 3000 ΚΟΧ H 4500 DW ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΨΥΓΕΙΑ 3000 KOX ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΛΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΣ - ΦΓ 251-500 ΜΗ ΕΠΕΚΤ. & ΘΓ 0-500
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΠΚ 26 - 100 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΝΤΑ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  Ανώτατη Σύνταξη ανά Συλλογική Σύμβαση 2010
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΞ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓ 0-500 ΚΟΧ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 3000 KOX ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΛΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  Ανώτατη Σύνταξη ανά Συλλογική Σύμβαση 2009
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΔΞ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤ. ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΦΓ 251-500 ΜΗ ΕΠΕΚΤ. & ΘΓ 0-500
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 38 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS