Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Βοηθητικό Υλικό Συντάξεων - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
εγγραφές 1 - 1 από 38
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΣ - ΦΓ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ -ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 300ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ
 • Ημερομηνία:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΟΧ
 • Ημερομηνία:
  ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΕΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ
 • Ημερομηνία:
  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΞ 3000 ΚΟΧ H 4500 DW ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΟΥ
εγγραφές 1 - 38 από 38
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS