Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Υποβολή ΑΠΔ
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ)

ΟΔΗΓΟΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΑΠΔΝ

Για να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών πιέστε <<ΕΔΩ>>

Εισάγουμε τους κωδικούς taxis του υποβάλλοντος την ΑΠΔΝ και στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε εξουσιοδότηση.
Για να υποβάλλουμε την ΑΠΔΝ επιλέγουμε  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ.

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ).


Βήμα 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΜΑΤΟΣ)
Βήμα 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΔ από το σημείο που έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο στον Η/Υ μας) 
Βήμα 3. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ το αρχείο της ΑΠΔ) και
Βήμα 4. ΥΠΟΒΟΛΗ

 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΜΕ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το επιλέγουμε για να ενημερωθούμε για τις ήδη υποβληθείσες ΑΠΔΝ.

Σημείωση : Το αρχείο <<Πρότυπο Excel>> για την δημιουργία αρχείου ΑΠΔΝ μπορούμε να το κατεβάσουμε από την Αρχική Σελίδα.


Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS