Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εισαγωγική σελίδα
  CENTRALPAGE

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΑΤ-ΚΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (04/06/2020)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2242.10/32781/2020/1-6-20 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2020 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΗΣ ΠΝΠ ΤΗΣ 30-03-2020 (ΦΕΚ Α΄75/20 ) ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 4684/20 (ΦΕΚ Α' 86/20).

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΠΌ 31/03/20 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤ .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EXCEL ,ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΑΜΗΝΑ/ΜΕΘ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΜΗΝΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (24/04/2020)

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- COVID 19 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.

ΟΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail): ploia@nat.gr, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08/04/2020)

Σας ενημερώνουμε οτι στο Μενού της σελίδας www.nat.gr "Υποβολή ΑΠΔΝ" , από 09-04-2020 θα υπάρχει σύνδεσμος υποβολής της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ και με το τίτλο "Υπεύθυνη Δήλωση COVID-19". Για την υποβολή της, παρακαλούμε κατεβάστε το πρότυπο excel και ακολουθήστε τις οδηγίες υποβολής.

Το πρότυπο excel καθώς και οι οδηγίες υποβολής σε μορφή pdf, βρίσκονται στην ενότητα ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του SITE του ΝΑΤ.

           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (03/04/2020)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2242.10/21372/2020 (ΦΕΚ 1128/Β/02-04-2020) ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2020 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΗΣ ΠΝΠ Της 30-03-2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-4-2020).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΝ ΕΥΘΕΤΩ ΧΡΟΝΟ.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (02/04/2020)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Οδηγίες υποβολής σε εφαρμογή της ΠΝΠ 30/03/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020)


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ SITE ΤΟΥ ΝΑΤ.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η   (30/03/2020)


ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΤ  (ΑΠΟΦΑΣΗ 41/30-03-2020 ΑΔΑΜ : 20PROC006496965)  ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6234/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΛ4Η469ΗΞΠ-Ε7Δ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386392 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  20-03-2020. 


2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6237/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΗΠΒ469ΗΞΡ-ΠΗ5,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006423687 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    17-03-2020.


3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6246/27-02-2020, ΑΔΑ : 6ΓΨΞ469ΗΞΡ-4ΔΥ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386722 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    19-03-2020.


4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6245/27-02-2020, ΑΔΑ : 6681469ΗΞΡ-4ΚΑ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC005386932 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    18-03-2020.


ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (27/03/2020)

 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ/ΝΑΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 27/03/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ., Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8 Π.Μ.                                       

                                                   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (26/03/2020)


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 26/03/2020 ΤΟ ΝΑΤ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΝΑΤ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΝ.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  (18/03/2020)


ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ (COVID – 19),

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΕΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΊΤΕ ΣΤΟ E-MAIL : entipa@nat.gr, ΕΊΤΕ ΣΤΟ FAX 2104149323

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ.

ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΤ

                                                                                                                Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η   (16/03/2020)


ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΤ (ΑΠΟΦΑΣΗ 34/16-03-2020) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6234/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΛ4Η469ΗΞΠ-Ε7Δ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386392 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     20-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438144)


2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6237/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΗΠΒ469ΗΞΡ-ΠΗ5,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006423687 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    17-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC 006438144)


3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6246/27-02-2020, ΑΔΑ : 6ΓΨΞ469ΗΞΡ-4ΔΥ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386722 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    19-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438218)


4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6245/27-02-2020, ΑΔΑ : 6681469ΗΞΡ-4ΚΑ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC005386932 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    18-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438218)


ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ (COVID – 19), ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2020, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Α) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (E-MAIL ‘Η FAX) Ή ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ( ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

Α. Για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

  • ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ‘Η ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΩΝ ‘Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

  • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • ΕΞΑΓΟΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ (ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

  • ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

  • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ E-MAIL : ploia@nat.gr ή στα FAX : 2104149229, 2104149242

Β. Για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

  • ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (FAX 2104149289)

  • ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ (FAX 2104149295)

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (FAX 2104149279)

ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΣΤΟ E-MAIL : sintaxeis@nat.gr ή ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ FAX .


ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΝΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 12/09/2019 και ώρα 14.00 έως και την επομένη ημέρα, Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 10:30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένων έργων συντήρησης του υποσταθμού του κτιρίου Ν.Α.Τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγία του ΕΦΚΑ, τα ενημερωτικά σημειώματα κύριων συντάξεων ΝΑΤ, θα είναι διαθέσιμα απο τον ΕΦΚΑ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προς τους εκπροσώπους των ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή τόπου παρουσίασης της ΑΠΔΝ

Εν συνεχεία της από 04/12/2017 ανακοίνωσης μας περί της παρουσίασης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους Εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, λόγω αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης Εκπροσώπων, σας γνωστοποιούμε την αλλαγή του τόπου παρουσίασης από την αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 στην αντίστοιχη της Ακτής Βασιλειάδη Πύλης Ε1-Ε2, Πειραιά (αίθουσα 577 5ος όροφος).

Λόγω της αλλαγής του τόπου παρουσίασης και για λόγους ασφαλείας είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση των ονομάτων των συμμετεχόντων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ)


Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 150 Πειραιάς, θα γίνει η παρουσίαση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ποντοπόρου Ναυτιλίας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ)


Προς τους εκπροσώπους των ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ :

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 07/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 150 Πειραιάς, θα γίνει η παρουσίαση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ακτοπλοίας, των Μεσογειακών Μικρών Αποστάσεων, των Ρυμουλκών, των Ημεροπλοίων καθώς και των Αλιευτικών Σκαφών.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι, στο ΦΕΚ 3677/17 (τ.Β') δημοσιεύτηκε η με αρ.Φ.80000/οικ.46214/1903/6-10-17 Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την “Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και Καταβολή Εισφορών Ναυτικών “. Για το χρόνο έναρξης και αναλυτικά τον τρόπο υποβολής της ΑΠΔΝ θα ενημερωθείτε άμεσα με νεότερη ανακοίνωση μας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, το ημερολόγιο της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ) όπως έχει απεικονισθεί στα σήματα εφοδιασμού ή αντικατάστασης ναυτολογίων πλοίων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 57 του Ν.4445/16, από 01/07/2017, είναι ενδεικτικό και οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής και πληρωμής της ΑΠΔΝ, θα ανακοινωθούν άμεσα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1/1/2017, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Αρ.35, Πργ.2, Εδ.β, ΤΟΥ Ν. 4387/16, ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Αρ.38, Πργ.6, ΤΟΥ Ν.4387/16 (Φ.Ε.Κ.85Α'), ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ Αρ.57, ΤΟΥ Ν.4445/16 (Φ.Ε.Κ. 236Α').ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 (ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 04-10-2016), ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 96 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ 01-06-2016 ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 105 57).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση θα προσκομίζεται και το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση για προσωρινή Σύνταξη (Ν. 4387/2016).
Το έντυπο βρίσκεται στην κατηγορία Έντυπα Αιτήσεων
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ναυτικού"
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή ανικανότητας ή ατυχήματος".


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους του Ταμείου μας ότι, στο ΦΕΚ 85/12-5-2016, Τεύχος Πρώτο, δημοσιεύθηκε ο Ν.4387/2016, που με το άρθρο 102, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθ.34 του Ν.4144/2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Με τις διατάξεις της πργ.4 του άρθ.102 του Ν.4387/2016, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ήτοι η 01/07/2016.

Επίσης με τις διατάξεις της πργ.2 του άρθ.102 του Ν.4387/2016, προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

Οι συνταξιούχοι που δεν επιθυμούν την παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στο Κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31 Πειραιάς, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή αποστέλλοντας την αίτηση –δήλωση ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση με την ένδειξη: «Για Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη». Το εν λόγω γραφείο έχει οριστεί για την συγκέντρωση των αιτήσεων και την προώθησή τους αρμοδίως.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ


Αλλαγή ημερομηνίας Πληρωμής Συντάξεων ΕΤΕΑ – ΚΕΑΝ περισσότερα

Αύξηση Εισφοράς Υπέρ Ε.Τ.Ε.Α-Κ.Ε.Α.Ν. Περισσότερα

Οδηγίες για αιτήσεις των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ναυτικών. Περισσότερα

Πληροφορίες για διατιμημένα έντυπα. Περισσότερα

Οδηγίες για εξυπηρέτηση κοινού για θέματα ΕΦΑΠΑΞ. Περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
περισσότερα...
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS