Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εισαγωγική σελίδα
 


 CENTRALPAGE

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΑΤ-ΚΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 12/09/2019 και ώρα 14.00 έως και την επομένη ημέρα, Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 10:30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένων έργων συντήρησης του υποσταθμού του κτιρίου Ν.Α.Τ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2018, μπορούν να εκδοθούν άμεσα από τα Κ.Ε.Π. ή από το portal του ΝΑΤ για τους πιστοποιημένους χρήστες. Από το nat.gr  θα είναι διαθέσιμες σε λίγες ημέρες.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγία του ΕΦΚΑ, τα ενημερωτικά σημειώματα κύριων συντάξεων ΝΑΤ, θα είναι διαθέσιμα απο τον ΕΦΚΑ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προς τους εκπροσώπους των ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή τόπου παρουσίασης της ΑΠΔΝ

Εν συνεχεία της από 04/12/2017 ανακοίνωσης μας περί της παρουσίασης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους Εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, λόγω αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης Εκπροσώπων, σας γνωστοποιούμε την αλλαγή του τόπου παρουσίασης από την αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 στην αντίστοιχη της Ακτής Βασιλειάδη Πύλης Ε1-Ε2, Πειραιά (αίθουσα 577 5ος όροφος).

Λόγω της αλλαγής του τόπου παρουσίασης και για λόγους ασφαλείας είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση των ονομάτων των συμμετεχόντων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ)


Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 150 Πειραιάς, θα γίνει η παρουσίαση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ποντοπόρου Ναυτιλίας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ)


Προς τους εκπροσώπους των ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ :

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 07/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 150 Πειραιάς, θα γίνει η παρουσίαση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) στους εκπροσώπους των Ναυτιλιακών Εταιρειών της Ακτοπλοίας, των Μεσογειακών Μικρών Αποστάσεων, των Ρυμουλκών, των Ημεροπλοίων καθώς και των Αλιευτικών Σκαφών.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι, στο ΦΕΚ 3677/17 (τ.Β') δημοσιεύτηκε η με αρ.Φ.80000/οικ.46214/1903/6-10-17 Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την “Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και Καταβολή Εισφορών Ναυτικών “. Για το χρόνο έναρξης και αναλυτικά τον τρόπο υποβολής της ΑΠΔΝ θα ενημερωθείτε άμεσα με νεότερη ανακοίνωση μας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, το ημερολόγιο της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΔΝ) όπως έχει απεικονισθεί στα σήματα εφοδιασμού ή αντικατάστασης ναυτολογίων πλοίων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 57 του Ν.4445/16, από 01/07/2017, είναι ενδεικτικό και οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής και πληρωμής της ΑΠΔΝ, θα ανακοινωθούν άμεσα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1/1/2017, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Αρ.35, Πργ.2, Εδ.β, ΤΟΥ Ν. 4387/16, ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Αρ.38, Πργ.6, ΤΟΥ Ν.4387/16 (Φ.Ε.Κ.85Α'), ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ Αρ.57, ΤΟΥ Ν.4445/16 (Φ.Ε.Κ. 236Α').ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 (ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 04-10-2016), ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 96 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ 01-06-2016 ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 105 57).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση θα προσκομίζεται και το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση για προσωρινή Σύνταξη (Ν. 4387/2016).
Το έντυπο βρίσκεται στην κατηγορία Έντυπα Αιτήσεων
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ναυτικού"
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή ανικανότητας ή ατυχήματος".


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους του Ταμείου μας ότι, στο ΦΕΚ 85/12-5-2016, Τεύχος Πρώτο, δημοσιεύθηκε ο Ν.4387/2016, που με το άρθρο 102, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθ.34 του Ν.4144/2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Με τις διατάξεις της πργ.4 του άρθ.102 του Ν.4387/2016, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ήτοι η 01/07/2016.

Επίσης με τις διατάξεις της πργ.2 του άρθ.102 του Ν.4387/2016, προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

Οι συνταξιούχοι που δεν επιθυμούν την παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στο Κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31 Πειραιάς, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή αποστέλλοντας την αίτηση –δήλωση ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση με την ένδειξη: «Για Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη». Το εν λόγω γραφείο έχει οριστεί για την συγκέντρωση των αιτήσεων και την προώθησή τους αρμοδίως.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ


Αλλαγή ημερομηνίας Πληρωμής Συντάξεων ΕΤΕΑ – ΚΕΑΝ περισσότερα

Αύξηση Εισφοράς Υπέρ Ε.Τ.Ε.Α-Κ.Ε.Α.Ν. Περισσότερα

Οδηγίες για αιτήσεις των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ναυτικών. Περισσότερα

Πληροφορίες για διατιμημένα έντυπα. Περισσότερα

Οδηγίες για εξυπηρέτηση κοινού για θέματα ΕΦΑΠΑΞ. Περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
περισσότερα...
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS