Οργανωτική Διάρθρωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Διοικητής:    Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος (Βιογραφικό)
Τηλέφωνο:    210 4149 650
Τηλέφωνο Γραμμ. Διοικητή:  210 4149 651-2  E-mail: gram.prnat@nat.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Γενική Διευθύντρια:    Μανιάτη Γεωργία
Τηλέφωνο:    210 4149 202  E-mail:    gdief@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 565  E-mail: nomiki@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Σ. ΝΑΤ
Τηλέφωνο:    –  E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο:    –  E-mail: european.union@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τηλέφωνο:    210 4149 516  E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο:    210 4149 520  E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο:    210 4149 512  E-mail:     –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (Δ.Ε.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τηλέφωνο:    210 4149 210-219
 E-mail:     poroi.pont@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τηλέφωνο:    210 4149 220-225
 E-mail:     poroi.eswt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 240-245
 E-mail:     poroi.loipoi@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 248, 210 4149 230
 E-mail:     poroi.ofeiles@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Δ.Ν.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τηλέφωνο:    210 4149 260, 210 4149 280
 E-mail:     synt.giratos@nat.gr
simmetoxes@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Τηλέφωνο:    210 4149 270
 E-mail:     synt.atixim@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τηλέφωνο:    210 4149 290, 210 4149 275
 E-mail:     synt.kean@nat.gr
synt.efapax@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 420
 E-mail:     logist@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 430
 E-mail:     oik.prom@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο:    210 4149 412
 E-mail:    proypol@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τηλέφωνο:    210 4149 440
 E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Τηλέφωνο:    –
 E-mail:     –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ.Δ.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τηλέφωνο:    210 4149 360
 E-mail:     hr@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλέφωνο:    210 4149 321
 E-mail:     akinita@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
Τηλέφωνο:    210 4149 380
 E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Τηλέφωνο:    2104149541
 E-mail:     –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τηλέφωνο:    2104149463    |    Email: dpnt@nat.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τηλέφωνο:    2104149461
 E-mail:     dpnt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τηλέφωνο:    2104149465
 E-mail:     –
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο:    2104149452
 E-mail:     –
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο