Τμήμα Επεξεργασία Ναυτικής Υπηρεσίας

Πώς μπορώ να βρω πληροφορίες για ένα διαγωνισμό του ΝΑΤ;

Όλοι οι διαγωνισμοί του ΝΑΤ βρίσκονται στην κατηγορία “Διαγωνισμοί”.

Πώς θα μπορούσα να εγγραφώ στο site του ΝΑΤ;

Η εγγραφή σας στο site μας γίνεται συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής νέου μέλους που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του NAT.

Επανάληψη Ναυτικού επαγγέλματος

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Να είναι συνταξιούχος ναυτικός λόγω γήρατος.

2. Πού υποβάλλω αίτηση;

Στο Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ
Εθν. Αντιστάσεως 1, 2ος όροφος, τηλ. 210- 41 49 260 και 210-41 49 281, email: mhtrwo2@nat.gr, simmetoxes@nat.gr

3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Επειδή υπάρχουν πολλές και εξειδικευμένες περιπτώσεις επανάληψης ναυτικού επαγγέλματος θα πρέπει οι συνταξιούχοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-4149260-281 και στα email: mhtrwo2@nat.gr και στο simmetoxes@nat.gr .

4. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη σύνταξή μου;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ (B΄Διεύθυνση Απονομών Συντάξεων ΕΦΚΑ).

5. Μπορώ να προσθέσω τον χρόνο, λόγω επανάληψης, στη σύνταξή μου;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ (B΄Διεύθυνση Απονομών Συντάξεων ΕΦΚΑ).

Ασφαλιστικός χρόνος Ν.Α.Τ. για κύρια σύνταξη

1. Ποιες οι διαδικασίες προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης;

Ο ασφαλισμένος με αίτηση του προς τον τελευταίο ασφαλιστικό του φορέα ζητά ανακεφαλαίωση της ναυτικής Υπηρεσίας και καταθέτει και το Ναυτικό του φυλλάδιο, ή σε περίπτωση απώλειας του Υπεύθυνη Δήλωση “έχω απωλέσει το ναυτικό μου φυλλάδιο”. Μετά τον έλεγχο των ναυτολογήσεων από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η βεβαίωση μαζί με το Ναυτικό Φυλλάδιο αποστέλλεται στον ασφαλισμένο ταχυδρομικά συστημένο.

2. Αν έχω χρόνο ΝΑΤ τι πρέπει να κάνω για να προστεθεί ο χρόνος αυτός στην σύνταξη που θα λάβω από τον τελευταίο ασφαλιστικό μου φορέα.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταθέσει στον τελευταίο του ασφαλιστικό φορέα με την αίτηση συνταξιοδότησης το πρωτότυπο Ναυτικό Φυλλάδιο ή σε περίπτωση απώλειας του Υπεύθυνη Δήλωση “έχω απωλέσει το Ναυτικό Φυλλάδιο”.

3. Πότε θα σταλεί η βεβαίωση ασφαλιστικού ναυτικού χρόνου στον ΕΦΚΑ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ
Εθν. Αντιστάσεως 1, 2ος όροφος, τηλ. 210- 41 49 260-2, email: simmetoxes@nat.gr

4. Πότε θα πάρω εφάπαξ για αυτόν τον χρόνο ΝΑΤ;

Όταν εκδοθεί η οριστική απόφαση ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ΝΑΤ θα καταθέσετε αίτηση. Πληροφορίες email: efapax@nat.gr, τηλ. 210-4149274. 210-4149276, 210-4149279, 210-4149522

5. Πώς μπορώ να ζητήσω Ναυτικό Φυλλάδιο για αναμνηστικούς λόγους;

Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης ΕΦΚΑ με αίτηση προς το Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας, Εθν. Αντιστάσεως 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ και στο email: mhtrwo2@nat.gr με φωτοτυπία οριστικής απόφασης ΕΦΚΑ και θα σας σταλεί συστημένο ταχυδρομικά στην διεύθυνση κατοικίας που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.

Αναβάθμιση κύριων συντάξεων

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες;

Αίτηση με ποιο Νόμο ζητούν αναβάθμιση.

2. Πού υποβάλλω αίτηση;

Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ, Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ταχυδρομικά.

3. Ποια η πορεία της αίτησης αναβάθμισης;

Πληροφορίες στο Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ στο τηλέφωνο 210-41 49 260-62 και στο email: simmetoxes@nat.gr

Αλλαγές στοιχείων παλαιών συνταξιούχων ΝΑΤ που πληρώνονται από το σύστημα ΟΠΣ – ΝΑΤ (πριν 12/05/2016)

1. Νέα διεύθυνση

Με Υπεύθυνη Δήλωση ενημερώνει το Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ, ταχυδρομικά Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή με email: mhtrwo2@nat.gr

2. Νέα Αστυνομική Ταυτότητα

Με Υπεύθυνη Δήλωση και φωτοτυπία νέας Αστυνομικής Ταυτότητας ενημερώνει το Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ, ταχυδρομικά Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή με email: mhtrwo2@nat.gr

3. Νέος Τραπεζικός λογαριασμός

Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού γίνεται μέσω Τραπεζών. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν θα κλείσουν τον παλιό τραπεζικό λογαριασμό αν δεν ενεργοποιηθεί ο νέος λογαριασμός. Εάν τους ζητηθεί το ΑΜΣ ΔΙΑΣ θα επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ τηλ. 210-41 49 260 ή 210- 41 49 281 και στο email: mhtrwo2@nat.gr

Πληρωμές / Οικονομικά στοιχεία παλαιών συνταξιούχων ΝΑΤ (πριν τις 12-05-2016) & Συνταξιοδοτικά ερωτήματα για κύρια σύνταξη

1. Ποσά, εκκαθαριστικά εφορίας, αναδρομικά, εκκαθαριστικά θανόντων, πιστοποιητικά, διακοπές λόγω θανάτου, έξοδα κηδείας

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

2. Πού καταθέτω αίτηση συνταξιοδότησης, μεταβίβασης, σύνταξης από Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες χώρες;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

3. Πού καταθέτω αίτηση προσθήκης χρόνου στην σύνταξή μου;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

4. Πού καταθέτω δικαιολογητικά για τις αιτήσεις;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

5. Πότε θα βγει η σύνταξή μου;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

6. Ποια η πορεία του εισηγητικού σημειώματος;

Αρμοδιότητα ΕΦΚΑ.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο