Οργανωτική Διάρθρωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Διοικητής:    Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος (Βιογραφικό)
Τηλέφωνο:  21 041 49650
Τηλέφωνο Γραμμ. Διοικητή: 
21 041 49651-2
 E-mail: gram.prnat@nat.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Γενική Διευθύντρια:    Μανιάτη Γεωργία
Τηλέφωνο:
21 041 49 202
 E-mail: gdief@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο: 21 041 49 560  E-mail: nomiki@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Σ. ΝΑΤ
Τηλέφωνο:  21 041 49 651  E-mail: gram.prnat@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο:  21 041 49 652 E-mail:  –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τηλέφωνο:   21 041 49 591  E-mail:  elegxos@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο:  21 041 49 301  E-mail: elegxos@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο:  21 041 49 501 E-mail: elegxos@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (Δ.Ε.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τηλέφωνο:  21 041 49 220
 E-mail:  poroi.eswt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τηλέφωνο: 21 041 49 210
 E-mail:  poroi.pont@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Τηλέφωνο:  21 041 49 240
 E-mail:     poroi.loipoi@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Τηλέφωνο:  21 041 49 248
 E-mail:     poroi.ofeiles@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Δ.Ν.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 21 041 49 260
 E-mail: simmetoxes@nat.gr mhtrwo2@nat.gr
european.union@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 21 041 49 270
 E-mail: synt.atixim@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (KEAN) 
Τηλέφωνο:  21 041 49 260
 E-mail: synt.kean@nat.gr kean@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ) 
Τηλέφωνο: 21 041 49 250
 E-mail: synt.efapax@nat.gr  efapax@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφωνο: 21 041 49 420
 E-mail: logist@nat.gr ekkathar@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 21 041 49 430
 E-mail: oik.prom@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο: 21 041 49 402
 E-mail: proypol@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τηλέφωνο: 21 041 49 440
 E-mail: –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Τηλέφωνο:  21 041 49 400
 E-mail: –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ.Δ.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 21 041 49 360
 E-mail: hr@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλέφωνο: 21 041 49 321
 E-mail: akinita@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
Τηλέφωνο: 21 041 49 380
 E-mail: –
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Τηλέφωνο: 21 041 49 541
 E-mail: –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τηλέφωνο:  21 041 49 462
 E-mail: dpnt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τηλέφωνο: 21 041 49 465
 E-mail: dpnt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 21 041 49 452
 E-mail: dpnt@nat.gr
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο