Χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών

Οδηγίες εγγραφής νέου χρήστη στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Οδηγίες Εγγραφής και Χρήσης

Εάν είστε Συνταξιούχος Ναυτικός ή Ενεργός Ναυτικός ή Ναυτιλιακή Εταιρεία, μπορείτε τώρα να εγγραφείτε σαν Εξουσιοδοτημένος Χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ ( Portal ) για να έχετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής αυτής.

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής ( μπορείτε να τυπώσετε μία αίτηση παρακάτω στα “Έντυπα Αιτήσεων και υποδείγματα”) και προσκομίστε την στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ ( Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιά ) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Ναυτικό Φυλλάδιο ή την Ταυτότητα του Συνταξιούχου. Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Μπορείτε επίσης αφού συμπληρώσετε την αίτηση να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ και να στείλετε την αίτηση με FAX στο 2118002566.

Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε αφού την σκανάρετε επικυρωμένη μέσω email στο dpnt@nat.gr.

 

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει :

1) Για Συνταξιούχους και Ναυτικούς : ( αν θέλετε εκτυπώστε το υπόδειγμα 3 παρακάτω)

 • α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο του ενδιαφερόμενου.
 • β) Αν είναι ενεργός Ναυτικός να περιέχει τον ΑΜΗΝΑ ( μηχανογραφικό αριθμό ).
 • γ) Αν είναι Συνταξιούχος να περιέχει τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ( ΑΜΣ ) και
 • αν γνωρίζει τον ΑΜΗΝΑ.
 • δ) Το e-mail που έχει (οπωσδήποτε)
 • ε) Το τηλέφωνο (οπωσδήποτε)

2) Για Ναυτιλιακές Εταιρείες : ( αν θέλετε εκτυπώστε το υπόδειγμα 4 παρακάτω)

 • α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο του ενδιαφερόμενου.
 • β) Το e-mail που έχει (οπωσδήποτε).
 • γ) Το τηλέφωνο (οπωσδήποτε).
 • δ) Την επωνυμία του Εκπροσώπου της Ναυτιλιακής Εταιρείας, όπως έχει δηλωθεί στο ΝΑΤ.

Για να το χρησιμοποιεί κάποιο άλλο στέλεχος της Ν.Ε. θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Ν.Ε., όμως στα πεδία των προσωπικών στοιχείων βάζει τα δικά του.

 

Έντυπα Αιτήσεων και υποδείγματα :

 1. Αίτηση Εγγραφής για όλους τους χρήστες, σε μορφή MS-Word
 2. Αίτηση Εγγραφής για όλους τους χρήστες, σε μορφή PDF
 3. Υπόδειγμα αίτησης για Ναυτικούς και Συνταξιούχους
 4. Υπόδειγμα αίτησης για Ναυτιλιακές Εταιρείες

 

Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε και να τυπώσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής :

 1. Για Συνταξιούχους.
 2. Για Ενεργούς Ναυτικούς.
 3. Για Ναυτιλιακές Εταιρείες.
 4. Για χρήση της Φωνητικής Πύλης ( voice portal ) από όλους τους χρήστες.

Επισυναπτόμενα αρχεία

 1. Υπόδειγμα Αίτησης Ναυτικού – Συνταξιούχου   (Μέγεθος αρχείου: 70,41 kb)
 2. Έντυπο Αίτησης σε DOC   (Μέγεθος αρχείου: 25,50 kb)
 3. Έντυπο Αίτησης σε PDF   (Μέγεθος αρχείου: 78,39 kb)
 4. Υπόδειγμα Αίτησης Ν.Ε.   (Μέγεθος αρχείου: 70,62 kb)
 5. Οδηγίες χρήσης για Συνταξιούχους   (Μέγεθος αρχείου: 2439,72 kb)
 6. Οδηγίες χρήσης για Ενεργούς Ναυτικούς (Μέγεθος αρχείου: 1933,97 kb)
 7. Οδηγίες για Ναυτιλιακές Εταιρείες   (Μέγεθος αρχείου: 2460,26 kb)
 8. Οδηγίες χρήσης της Φωνητικής Πύλης   (Μέγεθος αρχείου: 74,87 kb)
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο