Χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οδηγίες Εγγραφής και Χρήσης

Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε σαν Εξουσιοδοτημένος Χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ (Portal) για να έχετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής αυτής.

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία του ατόμου που εκπροσωπεί και δεσμεύει  την ναυτική εταιρεία, όπως αυτό αποτυπώνεται στην βεβαίωση από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών, που πρέπει να προσκομίσετε, μαζί με την αίτηση στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ ( Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιά ) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχετε μαζί σας την Αστυνομική ταυτότητα.  Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, την ώρα που την καταθέτει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης  στο ΝΑΤ: (π.χ. αν διαμένετε μακριά ) Τότε μπορείτε αφού συμπληρώσετε την αίτηση με τα στοιχεία σας, να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ, σε Αστυνομική Αρχή,  ή με σχετική ΥΔ και θεώρηση γνησίου υπογραφής από το gov.gr και αφού την σκανάρετε μαζί με την βεβαίωση από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών, να την στείλετε  στο dpnt@nat.gr

 

Έντυπα Αίτησης και χρήσης:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.pdf
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.doc
  3. Οδηγίες Χρήσης.pdf
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο