Ιστορικό & σκοπός

ΝΑΤ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ανάγκη ίδρυσης ενός ασφαλιστικού φορέα είχε πρωτοεκφραστεί στους προεπαναστατικούς χρόνους και συνεχίστηκε στην επαναστατική και στη μεταπελευθερωτική Ελλάδα. Προβάλλονταν συγκεκριμένα ως «έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και εθνικής ευγνωμοσύνης αλλά και ευρυτέρας σκοπιμότητας δια τους ήρωας και τα θύματα των ναυτικών αγώνων και τους μετέπειτα βιοπαλεστάς του κύματος».

Η καταγωγή του θεσμού ξεκινάει λοιπόν ακόμα και από την ανάγκη κοινωνικής αποκατάστασης και εθνικής δικαίωσης των θαλασσομάχων του 1821. Την αρχική σύλληψη της ιδέας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου πρέπει να την αναζητήσουμε στις Σπέτσες όπου και εφαρμόστηκε ένα υποτυπώδες σύστημα περίθαλψης των «ενδεών ναυτικών». Πρόκειται για τη γνωστή «κάσσα», ένα είδος Κοινοτικού Ταμείου του οποίου τα έσοδα προέρχονταν από τα κέρδη των πλοίων που εκτελούσαν μεταφορές στο εξωτερικό και οι εισφορές ανέρχονταν στο 5% επί των κερδών τις οποίες κατέβαλλε στη κάσσα ο πλοίαρχος του πλοίου. Τα έσοδα αυτά διετίθεντο στους ανέργους και τους ανίκανους ναυτικούς και στις οικογένειες των ναυτικών οι οποίοι εύρισκαν το θάνατο επί των πλοίων. Τη φροντίδα της διαχείρισης της Κάσσας είχε η Δημογεροντία, όπως όλα αυτά διασώζονται σαν καταγραφές των χρονικογράφων της προεπαναστατικής Ελλάδας.

Συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί στα διατάγματα του 1833 που ρύθμιζαν πολλά πρακτικά προβλήματα και διαφαίνεται η τάση για επικράτηση της ιδέας της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας του ναυτικού. Χαρακτηριστικά στο «περί Εμπορικού Νόμου» ονομαζόμενο διάταγμα, αναφέρεται ότι, «ναύτης ασθενήσας κλπ, πληρώνεται τους μισθούς του και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου». Εξάλλου ένα άλλο καθοριστικό νομοθέτημα που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου του 1836, το «περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας», από το Γραμματέα της Επικρατείας επί των Ναυτικών, Α.Γ. Κριεζή, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «… το αντίτιμο των εκδιδομένων διπλωμάτων και αδειών κυβερνητών και ναυτών, ως και τα διάφορα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα δια παραβάσεις, αποτελούν πόρους υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου».

Οι ειδικοί μελετητές της Οικονομικής Ιστορίας του τόπου μας, δεν θεωρούν αυτή την έμμεση αναφορά στο ΝΑΤ τυχαία αλλά την αποδίδουν στην ενσυνείδητη προσπάθεια όλων όσων είχαν αντιληφθεί την κοινωνική ανάγκη για την ασφάλιση των ναυτικών και των οικογενειών τους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρχικά, η ασφαλιστική φροντίδα του ΝΑΤ κάλυπτε και τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού.

Με τη θεσμοθέτηση του ΧΛΘ Νόμου του 1861, αναδεικνύεται ο καθαρά κοινωνικός χαρακτήρας του ΝΑΤ ενώ ιστορικές και πάλι καταγραφές, τον χαρακτηρίζουν ως προπομπό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη χώρα μας.

Θα ήταν ασέβεια προς την ιστορική μνήμη αν στο τέλος της μικρής αυτής αναδρομής δεν αναφερόταν η κορυφαία ιδρυτική μορφή του ΝΑΤ, ο Γεράσιμος Ζωχιός, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Ταμείου και χαρακτηρίζεται σαν μία ρωμαλέα προσωπικότητα που εξέφραζε την αγωνία χιλιάδων αγωνιζόμενων ναυτικών.

Μετά το νόμο 4387/2016 το Ν.Α.Τ. συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα καταρχήν για τις μη ασφαλιστικές του αρμοδιότητες καθώς και για εκείνες τις ασφαλιστικές αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ΥΑ Φ.80000/οικ.46214/1903/2017 (ΑΠΔ), ΥΑ 54410/16088 (ΦΕΚ 3/04-1-2021, νόμος για τη διεκπεραίωση εργασιών σε θέματα Παροχών και Εσόδων), παραμένοντας για το πεδίο αυτό ο πιο σημαντικός βραχίονας στην παραγωγική διαδικασία απονομής συντάξεων κύριων, επικουρικών και εφάπαξ στους ναυτικούς.

 

Από τα έσοδα του ΝΑΤ παρέχεται και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ναυτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) μέσω του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).
Το ΝΑΤ αποδίδει κάθε χρόνο τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό του ΕΛΟΕΝ (Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων), και καταβάλλονται οικογενειακά επιδόματα στους εν ενεργεία ναυτικούς.

Εισπράττει εισφορές κυρίως υπέρ τρίτων φορέων συνδεδεμένων με αυτό, οι οποίες βαρύνουν τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς που απασχολούνται σε πλοία με ελληνική σημαία και σε πλοία με ξένη σημαία που είναι συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

Υπήρξε συνδεμένο με 12 συναφή Ταμεία, φορείς, Κεφάλαια και Οργανισμούς (στην πλειοψηφία τους έχουν πλέον απορροφηθεί από τον e- EFKA) στους οποίους αποδίδει τις ανάλογες εισφορές και επιχορηγήσεις που εισπράττει.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο