Ποντοπόρων Πλοίων

01/06/2019 - 31/12/2021 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Υ/Κ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F76_ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2022 - 31/05/2022 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Υ/Κ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F77_ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Υ/Κ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F78_ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2023 - 31/12/2023 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Υ/Κ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F93_ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2024 - 31/12/2024 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Υ/Κ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F94_ΕΓ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΥΚ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F79_ΔΞ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F80_ΔΞ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F81_ΔΞ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F82_ΔΞ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F82_ΔΞ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F84_ΔΞ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Δ/Ξ 3000 ΚΟΧ H 4500 DW ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F85_ΔΞ 3000 ΚΟΧ H 4500 DW ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΟΥ 

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 300ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F86_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ -ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 300ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F87_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F88_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F89_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 501-1000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F90_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1001-1500 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F91_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 1501-3000 ΚΟΧ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 30/06/2023 Φ/Γ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 3000 KOX ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΛΟΥ

Επισυναπτόμενα αρχεία

F92_ΦΓ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΑ 3000 KOX ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΛΟΥ

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο