Ναυτική υπηρεσία

Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος

Περιγραφή αιτήματος : «Επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος»

Προς : ΝΑΤ/Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – Τμήμα Μητρώου & Μεταβολών Συνταξιούχων

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γέννησης
Στις περιπτώσεις 1,2,3 (βλ. κάτωθι στην Υπ. Δήλωση) απαιτείται επιπλέον α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης β) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου γ) Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
1. Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος   (Μέγεθος αρχείου: 283,75 kb)

Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης»

Προς : Ν.Α.Τ/Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Μητρώου & Μεταβολών Συνταξιούχων

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
1. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης   (Μέγεθος αρχείου: 94.23 kb)

Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών)

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση εφάπαξ παροχής»

Προς : Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν./ Τμήμα Εφάπαξ παροχών ΝΑΤ & ΤΠΕΝ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται εάν έχει πάρει εφάπαξ αποζημίωση και επιστροφή εισφορών (είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο)

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
1. Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών)   (Μέγεθος αρχείου: 280,34 kb)

Χορήγηση Εφάπαξ Παροχής συνταξιούχων από άλλο ασφαλιστικό φορέα

Στα έντυπα θα βρείτε την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ παροχής Τ.Π.Α.Ε.Ν ή Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. για συνταξιούχους άλλων ασφαλιστικών φορέων.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
1. Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν.   (Μέγεθος αρχείου: 62,34 kb)
2. Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν.   (Μέγεθος αρχείου: 76,27 kb)

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο