Μισθολόγια Εξαγορών

01/01/2018 - 31/12/2018 ΕΠΙΒΑΤΑΓΩΓΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2018 έως 31/12/2018 για Ε/Γ με ξένη σημαία Χ5

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ε_Γ Χ5.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2019 - 31/05/2019 ΕΠΙΒΑΤΑΓΩΓΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2019 έως 31/05/2019 για Ε/Γ με ξένη σημαία Χ62

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ε_Γ Χ62.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2019 - 31/12/2021 ΕΠΙΒΑΤΑΓΩΓΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/12/2021 για Ε/Γ με ξένη σημαία Χ63

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ε_Γ Χ63.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2022 - 31/05/2022 ΕΠΙΒΑΤΑΓΩΓΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2022 έως 31/05/2022 για Ε/Γ με ξένη σημαία Χ64

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ε_Γ Χ64.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΕΠΙΒΑΤΑΓΩΓΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2022 έως 31/12/2022 για Ε/Γ με ξένη σημαία Χ65

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ε_Γ Χ65.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2018 - 31/05/2019 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2018 – 31/05/2019 για Φ/Γ με ξένη σημαία Χ2

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Φ_Γ Χ2.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2019 - 31/05/2022 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/05/2022 για Φ/Γ με ξένη σημαία Χ60

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Φ_Γ Χ60.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2022 έως 31/12/2022 για Φ/Γ με ξένη σημαία Χ67

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Φ_Γ Χ67.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2018 - 31/05/2019 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2018 έως 31/05/2019 για Δ/Ξ με ξένη σημαία Χ4

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Δ_Ξ Χ4.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2018 - 31/05/2022 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/05/2022 για Δ/Ξ με ξένη σημαία Χ61

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Δ_Ξ Χ61.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2022 έως 31/12/2022 για Δ/Ξ με ξένη σημαία Χ66

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Δ_Ξ Χ66.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2019 - 31/05/2019 ΠΛΟΗΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2019 έως 31/05/2019 για Πλοηγούς σε ξένη σημαία Χ31

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΗΓΟΙ Χ31.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2019 - 31/12/2021 ΠΛΟΗΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/12/2021 για Πλοηγούς σε ξένη σημαία Χ32

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΗΓΟΙ Χ32.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2022 - 31/05/2022 ΠΛΟΗΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2022 έως 31/05/2022 για Πλοηγούς σε ξένη σημαία Χ33

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΗΓΟΙ Χ33.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2022 - 31/05/2022 ΠΛΟΗΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2022 έως 31/05/2022 για Πλοηγούς σε ξένη σημαία Χ34

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΗΓΟΙ Χ34.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2018 - 31/12/2018 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2018 έως 31/12/2018 για Συνδικαλιστές σε ξένη σημαία Χ9

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔ Χ9.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2019 - 31/05/2019 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2019 έως 31/05/2019 για Συνδικαλιστές σε ξένη σημαία Χ40

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔ Χ40.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2019 - 31/12/2021 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/12/2021 για Συνδικαλιστές σε ξένη σημαία Χ45

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔ Χ45.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2022 - 31/05/2022 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2022 έως 31/05/2022 για Συνδικαλιστές σε ξένη σημαία Χ47

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔ Χ47.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2022 έως 31/12/2022 για Συνδικαλιστές σε ξένη σημαία Χ49

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔ Χ49.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/01/2017 - 31/05/2019 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/01/2017 έως 31/05/2019 για αρχιπλοιάρχους και αρχιμηχανικούς σε ξένη σημαία Χ43

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΧΙΠΛ_ΑΡΧΙΜΗΧ Χ43.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2019 - 31/05/2022 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2019 έως 31/05/2022 για αρχιπλοιάρχους και αρχιμηχανικούς σε ξένη σημαία Χ44

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΧΙΠΛ_ΑΡΧΙΜΗΧ Χ44.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

01/06/2022 - 31/12/2022 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μισθολόγιο εξαγορών από 01/06/2022 έως 31/12/2022 για αρχιπλοιάρχους και αρχιμηχανικούς σε ξένη σημαία Χ46

ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΧΙΠΛ_ΑΡΧΙΜΗΧ Χ46.pdf

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader ή κάποιο άλλο αναγνώστη για τον τύπο αυτών των αρχείων.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο