Μισθολόγια Πλοίων Εσωτερικού

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) Πλοίων Εσωτερικού

ΡΥΜΟΥΛΚΑ

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2021 - 31/12/2021 (R54)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52,00 kb)

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2022 - 31/05/2022 (R59)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R60)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2023 - 30/09/2023 (R6A)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52,00 kb)

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/10/2023 - 31/12/2023 (R6B)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2021 - 31/12/2021 (R58)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 51,00 kb)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2022 - 31/05/2022 (R61)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R62)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 51 kb)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01012023 - 30092023 (R6C)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 51,00 kb)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 0 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01102023 - 31122023 (R6D)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΠΟΡΘΜΕΙΑ

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2019 - 31/12/2021 (R50)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52,00 kb)

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2022-31/05/2022 (R51)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R63)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01022023 - 31012024 (R6E)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52,00 kb)

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΛΗΝ ΔΕΗ ΑΠΟ 25 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01022024 - 31012025 (R6F)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ 01/06/2019 - 31/12/2021 (R49)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ 01/01/2022 - 31/05/2022 (R64)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R67)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

 

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ 01/01/2023 - 31/12/2023 (R6G)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 ΚΟΧ 01/01/2024 - 31/12/2024 (R6H)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 501-1500 ΚΟΧ 01/06/2019 - 31/12/2021 (R48)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 58 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 501-1500 ΚΟΧ 01/01/2022 - 31/05/2022 (R65)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 58 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 501-1500 ΚΟΧ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R68)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 58 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 501-1500 ΚΟΧ 01/01/2023 - 31/12/2023 (R6I)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 58 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 501-1500 ΚΟΧ 01/01/2024 - 31/12/2024 (R6J)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 58 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2019 - 31/12/2021 (R47)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

 

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2022 - 31/05/2022 (R66)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/06/2022 - 31/12/2022 (R69)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

 

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2023 - 31/12/2023 (R6K)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

Ε/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 1500 ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ 01/01/2024 - 31/12/2024 (R6L)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 57 kb)

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Μ/Σ - Δ/Ξ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤ. ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R34)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 54 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤ. ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R74)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 54 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 40 - 250 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ. 01/06/2019 - 31/05/2022 (R33)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 54 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 40 - 250 ΚΟΧ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ. 01/06/2022 - 31/12/2024 (R75)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 251 - 500 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R32)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

 

Μ/Σ - Δ/Ξ 251 - 500 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R76)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 251 - 500 ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ. 01/06/2019 - 31/05/2022 (R31)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά  (Μέγεθος αρχείου: 54 kb)

Μ/Σ - Δ/Ξ 251 - 500 ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔ. 01/06/2022 - 31/12/2024 (R77)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά  (Μέγεθος αρχείου: 54 kb)

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ

Μ/Σ - Φ/Γ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R36)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

Μ/Σ - Φ/Γ 40 - 250 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R79)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

Μ/Σ - Φ/Γ 251-500 ΜΗ ΕΠΕΚΤ. & Θ/Γ 0-500 01/06/2019 - 31/05/2022 (R35)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 55 kb)

Μ/Σ - Φ/Γ 251-500 ΜΗ ΕΠΕΚΤ. & Θ/Γ 0-501 01/06/2022 - 31/12/2024 (R78)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 56 kb)

ΛΟΙΠΑ

Π/Κ 0 - 25 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R39)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 0 - 25 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R70)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 26 - 80 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚ/ΝΤΑ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R41)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 26 - 80 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚ/ΝΤΑ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R71)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 81 -150 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R29)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 81 -150 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R72)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 52 kb)

Π/Κ 151 - 500 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2019 - 31/05/2022 (R40)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 56 kb)

Π/Κ 151 - 500 ΚΟΧ ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ 01/06/2022 - 31/12/2024 (R73)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτικά (Μέγεθος αρχείου: 56 kb)

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο