Υποβολή ΑΠΔ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Α.Π.Δ.Ν.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔΝ

Εισάγουμε τους κωδικούς taxis του υποβάλλοντος την ΑΠΔΝ και στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε εξουσιοδότηση.
Για να υποβάλλουμε την ΑΠΔΝ επιλέγουμε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ.

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ).

 

Βήμα 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΜΑΤΟΣ)
Βήμα 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΔ από το σημείο που έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο στον Η/Υ μας)
Βήμα 3. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ το αρχείο της ΑΠΔ) και
Βήμα 4. ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΜΕ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ).

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το επιλέγουμε για να ενημερωθούμε για τις ήδη υποβληθείσες ΑΠΔΝ.

Σημείωση : Το αρχείο <<Πρότυπο Excel>> για την δημιουργία αρχείου ΑΠΔΝ μπορούμε να το κατεβάσουμε από την Αρχική Σελίδα.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο