Τμήμα Αναγνώρισης Ατυχήματος ή Ανικανότητας Ναυτικού

Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι

1. Έχουν σταλεί από το ΝΑΤ τα ζητούμενα στοιχεία από την Β' Δ/νση Απονομής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, για την οριστικοποίηση των συντάξεων αναπηρίας και των μεταβιβάσεων κύριας σύνταξης;

Επικοινωνία με τα τηλέφωνα του τμήματος 210-4149271 και 210-4149273 ή στο email: synt.atixim@nat.gr

2. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων;

Για τους συνταξιούχους που πληρώνονται μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΝΑΤ (συνταξιούχοι πριν τις 12/5/2016) συνήθως η πληρωμή είναι την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων προσδιορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασία και του e-ΕΦΚΑ.

3. Πώς μπορώ να εγγραφώ στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΝΑΤ;

θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Πληροφορικής του ΝΑΤ στα τηλέφωνα 210-4149452, 210-4149473 και στο email: dpnt@nat.gr.

4. Πώς θα κάνω διακοπή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

5. Πώς θα εκτυπώσω βεβαίωση αποδοχών κύριων συντάξεων παρελθόντων ετών;

Για συνταξιούχους πριν τις 12/5/2016 (που πληρώνονται μέσω ΟΠΣ ΝΑΤ) και για αποδοχές μέχρι το 2018 από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ. Για τους συνταξιούχους από 13/5/2016 και μετά, αλλά και για τους παλαιούς συνταξιούχους για το χρονικό διάστημα από 2019 και μετά από τις υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ.

6. Πού υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης, αναπηρίας;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

7. Πώς μπορώ να εκτυπώσω μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

8. Ποια η διαδικασία για τα έξοδα κηδείας;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

9. Πώς θα πάρω βεβαίωση για υγειονομική κάλυψη λόγω προσωρινής σύνταξης;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

10. Πώς θα υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

11. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

12. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα βγει η σύνταξη;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

13. Ποιες οι προϋποθέσεις για οριστική σύνταξη;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

14. Πότε θα οριστικοποιηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

15. Μπορεί η σύνταξή μου να μετατραπεί από αναπηρίας σε γήρατος;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

16. Υπάρχει απαλλαγή φορολογίας λόγω υψηλού ποσοστού αναπηρίας;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

17. Πώς θα πάρω αντίγραφο απόφασης κύριας σύνταξης;

Για συνταξιούχους μέχρι 12/05/2016 από το ΝΑΤ και για συνταξιούχους μετά την 12/05/2016 από e-ΕΦΚΑ.

18. Μπορώ να κάνω προσθήκη ασφαλιστικού χρόνου από άλλον φορέα;

Αρμοδιότητα e-ΕΦΚΑ.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο