ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΤΟΥ Ν.4714/2020

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο