ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο