Επανάληψη Πρόσκλησης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, τύπου LENNOX, ως και εργασιών συντήρησης αυτής για ένα (1) έτος

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο