Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών επισκευής της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, τύπου LENNOX, ως και εργασιών συντήρησης αυτής για ένα (1) έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο