Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου του συστήματος πυροπροστασίας στο κτίριο ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο