Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας εφάπαξ συντήρησης πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο