Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, τριάντα οκτώ (38) νέων σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων(61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (PCs) στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο