Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση των δέκα (10) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο