Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για το έργο ‘Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης – Δακτυλογράφησης και Επεξεργασίας των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο