Συμφωνητικό για το στήσιμο σκαλωσιάς 4 μέτρων, για την καθαίρεση τυχόν σαθρών επιχρισμάτων της οροφής του Ισογείου του ΝΑΤ

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο