Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατόν εξήντα (160) αδειών χρήσης λογισμικού για την ασφάλεια και διαχείριση των συστημάτων Η/Υ, για ένα (1) έτος.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο