Σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τριών (3) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο