4 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 15/10/22 έως 30/04/23 και καυσίμου κίνησης για ένα (1) έτος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 15/10/22 έως 30/04/23 και καυσίμου κίνησης για ένα (1) έτος. Π.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ […]
31 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας των φύλλων εκκαθάρισης των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, του Τμήματος Διαχείρισης Πλοίων σε Ευρώ, του Ν.Α.Τ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας των φύλλων εκκαθάρισης των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, του Τμήματος Διαχείρισης Πλοίων σε Ευρώ, του Ν.Α.Τ. […]
31 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση νέου τηλεφωνικού κέντρου (voip), για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση νέου τηλεφωνικού κέντρου, σύγχρονης τεχνολογίας (voip), για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ. Π.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ […]
5 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων γραφειακών χώρων του α’ ορόφου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων γραφειακών χώρων του α’ ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας […]
15 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών επισκευής συστοιχιών κυλιόμενων αρχειοθηκών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επισκευή συστοιχιών κυλιόμενων αρχειοθηκών στο β’ υπόγειο του κτιρίου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. (CPV: 39132100-7), […]
26 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας (CPV: 90921000-9).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας (CPV: 90921000-9). Κατεβάστε την πρόσκληση
13 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση των δέκα (10) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση των δέκα (10) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c. Κατεβάστε τη πρόσκληση
13 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατό (100) αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft Office 365 Business Standard για ένα (1) έτος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατό (100) αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft Office 365 Business Standard για ένα (1) έτος. 1. Κατεβάστε την πρόσκληση
7 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηρής σκόνης, CO2 και FM200.

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηρής σκόνης, CO2 και FM200. Kατεβάστε την πρόσκληση
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο