29 Νοεμβρίου 2021

Επεξεργασία χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας

29 Νοεμβρίου 2021

Αναγνώριση ατυχήματος ή ανικανότητας ναυτικού

29 Νοεμβρίου 2021

Ασφάλιση ασθενείας ναυτικών

Στους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τον Οίκο Ναύτη.
29 Νοεμβρίου 2021

Επανάληψη Ναυτικού Επαγγέλματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2987/02 και την Υπουργική Απόφαση 3511/49/11-3-2002 όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 3511.4/01/2011 (ΦΕΚ 292Β΄/22-2-2011) και την […]
29 Νοεμβρίου 2021

Χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης (Κ.Ε.Α.Ν)

Κεφάλαιο επικουρικής ασφάλισης (Ν.1482/84, Ν.1844/89, Ν.1879/90, Ν.3075/02, Ν.4387/16, Ν.4670/20).   Με την υπαρ. αριθμ. 54410/16088 Υ.Α. (ΦΕΚ 6249Β/12-12-2022 τ.Β΄) ο υπολογισμός και η έκδοση των συνταξιοδοτικών […]
29 Νοεμβρίου 2021

Χρόνος ασφάλισης εφάπαξ παροχών

Με την υπ. αριθμ. 54410/16088 Υ.Α. (6249Β/12-12-2022 τ.Β΄) ο υπολογισμός και η έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των εφάπαξ παροχών για το χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας μέχρι 31-12-2024 […]
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο