Διακήρυξη No.2-2023 Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για ένα (1) έτος

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο