Υπηρεσίες

26 Μαΐου 2022

Πλοία-Πλωτά

Στο άρθρο 1 του Π.Δ.913/78 ως πλοίο ορίζεται ¨παν σκάφος κατά την έννοια του ΚΔΝΔ” ήτοι κάθε σκάφος που κινείται επί του ύδατος με  προορισμό  την […]
24 Μαΐου 2022

Τιμές Εντύπων

Τιμές Εντύπων (Προεδρικό Διάταγμα 913/78 άρθρο 87) Όσοι ενδιαφέρονται για την αγορά διατιμημένων εντύπων θα πρέπει να καταθέτουν το ανάλογο ποσό στους λογαριασμούς ΝΑΤ : ALPHA […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Ναυτολόγιο-ΑΠΔΝ

Υποχρέωση Πλοίων για Εφοδιασμό με Ναυτολόγιο Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του Κ.Ν. 792/78 “που πλοίον μη εξαιρουμένων των εις την υπηρεσίαν του […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Εισφορές Ναυτικού – Πλοιοκτήτου

Τα συγκροτημένα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων και αντίστοιχα σε πλοιοκτήτες τους καταβάλλουν τακτικές μηνιαίες εισφορές με εξαίρεση τους αλλοδαπούς και μη απογεγραμμένους Έλληνες ναυτικούς εφόσον αυτοί […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Συμβεβλημένα πλοία με Ξένη Σημαία

Πλοία με ξένη Σημαία Συμβεβλημένα με το ΝΑΤ Σύμφωνα με τις διατάξεις το Β.Δ. 19/67 οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ξένη σημαία μπορούν […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Εξαγορά σε Πλοία με Ξένη Σημαία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α.Ε.Ν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 792/78 επιτρέπεται στους ασφαλισμένους ή συν/χους ναυτικούς ή στις οικογένειες τους η εξαγορά […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Εξαγορά Αρχιπλοιάρχων – Αρχιμηχανικών

Αναγνώριση υπηρεσίας αρχιπλοιάρχων – αρχιμηχανικών – πλοιάρχων α΄ και μηχανικών α΄ εργαζομένων σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις των ν1085/1980, 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Εξαγορά Στρατιωτικής θητείας

Εξαγορά στρατιωτικής θητείας ( αρθ.34 Ν .4387/16) και Εφεδρείας (αρθ. 31/ Ν 1085/85) Ο ναυτικός μπορεί να εξαγοράσει το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε με θητεία ή […]
2 Δεκεμβρίου 2021

Αναγκαστικά Μέτρα

Σε μη εμπρόθεσμη καταβολή των κάθε είδους εισφορών υπέρ τ.Ν.Α.Τ. και λοιπών Ταμείων καθώς και Ν.29/75, το Ν.Α.Τ. μπορεί να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε […]
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο